OneJeePee
                                  Complexiteit is niet ingewikkeld,                                                                                  het wordt pas eenvoudig                                                                                    als je ziet dat het complex is.                                                                                                                                                                            

Beschikbaar voor 

Hans Peter is regionaal parttime beschikbaar (uitvoerend /adviserend) voor de volgende (deel)activiteiten:

  • Het schrijven/beoordelen van een (initieel) projectplan.
  • Het begeleiden/ initiëren aanbesteding.
  • Begeleiding ontwikkeltraject (standaard en/of specifieke) software/platform.
  • Aanpassing/invoering/begeleiding van de nieuwe werkprocessen.
  • Implementatie van platform en/of software, inclusief test & acceptatie.
  • Bijbehorende migraties en/of dataconversies.
  • Instrueren en/of opleiding van de gebruikers.
  • Overgang project naar beheeromgeving (inclusief decharge opdrachtgever) 
  • Aanspreekpunt en projectverantwoordelijke gedurende het gehele of gedeeltelijke project. 


Hoofdmenu
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn